Nishinihon International Education Institute

CỤC FUKUOKA, FUKUOKA, TRƯỜNG NHẬT NGỮ

西日本国際教育学院

Vùng: Kyusyu | Tỉnh: Fukuoka 

Thông tin cơ bản
Địa chỉ Tiếng Nhật 815-0032 福岡県福岡市南区塩原4-17-17
Tiếng Anh 4-17-17 Shiobaru, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0032
Ga gần nhất Tiếng Nhật 大橋駅
Tiếng Anh Ohashi station
Số điện thoại 092-541-8450?
Fax 092-553-0336?
Homepage http://miyatagakuen.ac.jp/niei/index.shtml
Email mtgotoiawase@miyatagakuen.ac.jp
Ngày được cấp phép 01-04-1993
Tổng số giáo viên 49?
Ký túc xá Có / 20000 Yên (1 tháng)?
Số học sinh của trường ?
Trung Quốc
73
(14.3%)
Hàn Quốc
1
(0.2%)
Việt Nam
205
(40.2%)
Nepal
219
(42.9%)
Siri LanKa
12
(2.4%)
Tổng Cộng
510
(100%)
Thành tích kỳ thi Năng lực nhật ngữ ?
Cấp độ N1 N2 N3 N4 N5
Số lượng HS dự thi 28 231 59 1 0
Số lượng HS đậu 9 40 8 1 0
Tỷ lệ HS đậu/HS dự thi 32.1% 17.3% 13.6% 100% 0%
Học lên sau tốt nghiệp ?
Phân loại trường Cao học Đại học Cao đẳng Khác
Số học sinh 4 60 2 336
Thông tin tuyển sinh
Tiền học phí 826.000 – 1.552.000 Yên?
Thời điểm tuyển sinh T4, T7, T10, T1?
Lệ phí tuyển sinh 30.000 Yên?
Phương pháp tuyển sinh Xét hồ sơ, Phỏng vấn, Test kiểm tra năng lực, Phỏng vấn người bảo lãnh

Trả lời